Privacy statement

Privacy statement

Spyke Security verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website. Deze gegevens kunnen door Spyke Security en aan haar verbonden bedrijven worden gebruikt om webstatistieken te ontwikkelen. De door de bezoekers van deze website verstrekte gegevens kunnen ook door Spyke Security en aan haar verbonden bedrijven of toeleveranciers worden gebruikt om contact met bezoekers op te nemen of om deze producten en diensten aan te bieden (tenzij een bezoeker van de website aan Spyke Security heeft aangegeven geen contact te willen en aanbiedingen niet op prijs te stellen).

Spyke Security zal zich bij het verzamelen en verwerken van de gegevens houden aan de regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Spyke Security zal redelijke maatregelen nemen teneinde te trachten de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Spyke Security is gerechtigd dit privacy statement te wijzigen.

Voor overname van productinformatie gelieve contact op te nemen met info@spykesecurity.nl